Beurstrainingen voor meer impact en resultaat

Trainingsprogramma’s van O3 ondersteunen in het realiseren van uw ondernemingsdoelstellingen. De programma’s worden daarom ook nauwkeurig ontwikkeld binnen de strategie van de organisatie. Tijdens de trainingsessies worden specifieke dagelijkse activiteiten van deelnemers op individueel niveau en op een praktische wijze behandeld. Het resultaat van de trainingsprogramma’s is er op gericht om een blijvend leerproces te ontwikkelen voor de deelnemers. Het geleerde geeft de deelnemers extra mogelijkheden om efficiënt en effectief te scoren.

Op het gebied van beurstrainingen bied ik een drietal trainingen aan.

Basis

Doel van de training

De doelstelling van de training is om de resultaten van de beursdeelname te verbeteren door een verbetering van de houding en het gedrag van de standbemanning en door een verbetering van de gesprekstechnieken.

Wat zijn de resultaten van de beurstraining:

Na de training zijn de deelnemers beter in staat om:

 • De deelname aan de beurs te plaatsen in het totale verkoopproces;
 • Zich voor te bereiden op de beurs;
 • Sneller achter de wensen en behoeften van de bezoeker te komen;
 • Op een natuurlijke wijze naam en adres van geïnteresseerden te verkrijgen;
 • Gesprekken doelbewuster, doelgerichter en doelmatiger af te sluiten;
 • De attentiewaarde van uw stand te verhogen;
 • Verschillende typen bezoekers te herkennen;
 • Om te gaan met verschillende typen bezoekers.

Welke doelgroep onderkennen we?

De training is bestemd voor de standbemanning van vakbeurzen. Gezien de opzet van de trainingsdag is het wenselijk dat de groepen niet groter zijn dan 10 deelnemers.

Programma

 • Doelstellingen voor de deelname.
 • Nut en waarde van de uw deelname voor de bezoekers.
 • Taak en functie van de standbezetting.
 • Communiceren en adviseren.
 • Hoe komt u snel achter de wensen en behoeften van de bezoeker?
 • De “kwalitijd” van het beursgesprek.
 • Het prioriteitenprobleem en parallelbediening.
 • Hoe krijgt u op een natuurlijke wijze naam en adres van geïnteresseerden?
 • Gesprekken doelbewust, doelgericht en doelmatig afsluiten.
 • De deelnemer krijgt inzicht in zijn/haar houding en gedrag tijdens de beurs.
 • Welke houding en/of non-verbaal gedrag bepalen de attentiewaarde van uw stand?
 • Herkennen en omgaan met verschillende typen bezoekers.
 • Veel aandacht wordt besteed aan het vergroten van de vaardigheden door praktijkoefeningen.

Investering

Trainingskosten: € 275,- per deelnemer
Locatie- en arrangementskosten € 45,- per dag (lunch + onbeperkt koffie, thee en ijswater)

Alle genoemde bedragen zijn exclusief btw. U ontvangt vooraf de factuur. Betaling dient vooraf plaats te vinden.

Data en locatie

In overleg

Het beursgesprek nieuwe stijl

Doel van de training

Het doel van deze training is om het verschil als standmedewerker te maken door een moderne gespreksaanpak en een verbetering van de gesprekstechnieken.

Voor wie

De training is bestemd voor ervaren standmedewerkers van vakbeurzen die het verschil willen maken op beurzen. Gezien de opzet van de trainingsdag is het wenselijk dat de groepen niet groter zijn dan 8 deelnemers.

Programma

 • Verschillen tussen het traditionele beursgesprek en het nieuwe beursgesprek
 • Visie als toegevoegde waarde
 • Gesprekspartner zijn op tactisch en/of strategisch niveau
 • Latente pijn herkennen en vertalen naar oplossingen die werkelijke waarde creëren voor de klant
 • Praktijkoefeningen

Investering

Trainingskosten: € 175,- per deelnemer
Locatie- en arrangementskosten € 25,- per dagdeel (onbeperkt koffie, thee en ijswater)

Alle genoemde bedragen zijn exclusief btw. U ontvangt vooraf de factuur. Betaling dient vooraf plaats te vinden.

Data en locatie

In overleg

Speedsessie

Doel van de training

Scherp zetten van het beursteam en vaardig worden om van uw beursdeelname een succes te maken.

Voor wie

Ervaren beursteamleden

Programma

Een greep uit de volgende onderwerpen:

 • Waarom deelnemen aan de beurs, wat is de doelstelling
 • Wat wordt van het beursteam verwacht, wat is een ieder zijn rol
 • Waarom bezoekt men een beurs
 • Waarop ligt de focus, wat mag de beursbezoeker niet missen
 • Hoe trek je bezoekers aan en maak je het verschil met de concurrentie
 • Hoe spreek je op professionele wijze beursbezoekers aan in het gangpad
 • En achterhaal je waar de belangstelling naar uit gaat
 • Wie heb je tegenover je staan, beslisser, beïnvloeder of gebruiker
 • Hoe nodig je vervolgens die bezoeker uit op de stand
 • En stel je jezelf voor
 • Hoe informeer of demonstreer je op overtuigende wijze
 • En hoe maak je het voor de bezoeker makkelijk om in te stemmen met je voorstel
 • Welke vervolg actie spreek je af
 • En hoe neem je klant- en resultaat gericht afscheid van je toekomstige of huidige klant.

Investering

Tijdens een voorgesprek worden de te behandelende onderwerpen met u besproken en verwerkt in de speedsessie. Uw investering in de voorbespreking en de uitvoering van de speedsessie, bedraagt € 1250, — excl. BTW, reiskosten en verblijfskosten van deelnemers en trainer.

Data en locatie

In overleg

Wat deelnemers zeggen

Vanuit visie verkopen is een nieuwe zienswijze, geeft een mooie trigger.

Medewerker Gijs

Veel goede tips. Goed met de sector bekend.

annoniem

De trainer speelt goed en snel in op de actualiteiten en ontwikkelingen tijdens zo’n dag.

medewerker Trouw Nutrition