salesmanagement

Stop met verbeteren, ga veranderen!

Verbeter je alleen onderdelen van je verkoopproces? Verbeter niet, maar verander: neem de vraag van de klant als uitgangspunt.

Zeven redenen waarom verkooporganisaties niet veranderen.

Onvoldoende kritische houding | Zelfoverschatting | Het veranderingsproces is het doel en niet het middel | Onderstroom houdt het oude in stand | Bonussen en variabele beloning | De omzet loopt goed | Top-down benadering

veranderen in sales is noodzaak

Veranderingen in de B2B verkoop

De B2B verkoop staat aan de vooravond van grote veranderingen. De toekomst van Sales wordt gevormd door digitale ontwikkelingen. Marketing automation en sales automation zorgen voor een digitale revolutie in commercie. Verkopers worden overbodig of krijgen een andere rol. Veel verkooporganisaties werken nog steeds met dezelfde principes en technieken die ook werden gebruikt in de vorige eeuw.

Met wie voer je een beoordelingsgesprek?

De afgelopen weken lees ik met enige regelmaat over de zin en onzin van beoordelingsgesprekken en functioneringsgesprekken. De overgrote meerderheid van de Human Resourcemanagers lijkt te twijfelen aan het nut van die gesprekken.