Hoe bereikt u uw bedrijfsdoelstellingen?

‘De winnaar heeft een plan, de verliezer een excuus.’ Succesvolle ondernemingen hebben een duidelijke focus en een plan. Samen met uw team ontwikkel ik een strategie voor de komende jaren en een plan om de doelen te bereiken. Daarna begint het pas! Ik sta ook aan uw zijde om te zorgen dat de plannen daadwerkelijk uitgevoerd worden.
Hoe kunt u uw bedrijf succesvol veranderen?

Veranderen is ontzettend moeilijk. Veranderen betekent per definitie ook verlies. Uit onderzoek blijkt dat 70% van de verandertrajecten faalt. Hoe help ik u om een verandertraject succesvol te laten verlopen?  Ik ondersteun bij de invulling van de succesfactoren:

 • Urgentiebesef
 • Eigenaarschap
 • Voorbeeldgedrag
 • Samenwerking
 • Vaardigheden
 • Structuren en systemen

Hoe gaan uw medewerkers succesvoller samenwerken?

Groepsdruk en oude teamnormen kunnen ervoor zorgen dat enthousiaste en ijverige mensen weer terugvallen in het oude patroon. Door een teamontwikkelingstraject en uw medewerkers inzicht te geven in het systeemdenken haalt het team betere resultaten. In een teamontwikkelingstraject:

 • krijgt het team inzicht in het eigen functioneren, wat leidt tot optimalisering van de samenwerking
 • worden teampatronen zichtbaar en niet-functionele patronen omgebogen
 • worden de deelnemers zelf eigenaar van het teamproces en daarmee wordt het team als geheel volwassener
 • kunnen de deelnemers hun persoonlijke interesses en drijfveren beter matchen met de doelen van het team en de organisatie
 • wordt het onderling vertrouwen en openheid in het team vergroot.
 • verbetert de onderlinge communicatie en de manier van feedback geven
 • krijgt het team inzicht in hoe de vooraf benoemde resultaten behaald kunnen worden en benoemt iedereen zelf een aantal concrete actiepunten