Dubbele winst voor duurzame inzet van uw personeel

Heb je de radiocommercial over de verhoging van de AOW leeftijd de laatste dagen ook gehoord? Voor mij lijkt mijn AOW nog ver weg en ik luister daarom ook niet echt naar de commercial. Toch merk ik dat de boodschap mij onbewust aan het nadenken zet. Ik mag dus ook een paar jaar langer werken voordat ik mijn AOW uitkering ontvang. Ik mag nog jaren als adviseur, trainer en coach toegevoegde waarde leveren. Kan ik dat tot mijn pensioenleeftijd? Of word ik door de “jeugd” links en rechts ingehaald?

Duurzame inzetbaarheid van personeel is een hot item. Het is belangrijk dat medewerkers over de mogelijkheden
fokke_en_sukke_2en voorwaarden beschikken om met behoud van gezondheid en welzijn goed te blijven functioneren. Dat klinkt logisch, maar is het een haalbare kaart? Organisatieveranderingen en technologische ontwikkelingen volgen elkaar in vlot tempo op en functies worden complexer.

Gevolgen voor de verkooporganisatie
Dat geldt zeker ook voor de verkooporganisatie. Inkoopprocessen worden ingewikkelder, klanten eisen meer en verkopen is steeds meer teamwork. Dat vraagt nogal wat van uw verkopers. Hoe ga je om met die hoge verwachtingen van de klant, targets, werkdruk of een onzekere toekomst? Waar haal je de tijd en de energie vandaan om de nieuwste ontwikkelingen te volgen?  Wat te doen als je ouder wordt, gezondheidsklachten krijgt en minder aan kunt?

Deze zorgen leven bij veel mensen. Met als mogelijke gevolgen: stress, burn-out, angst om zich ziek te melden, angst voor baanverlies en gevoelens van onzekerheid. Dat deze gevolgen effect hebben voor uw verkoopcijfers, mag duidelijk zijn!.

Subsidie duurzaam inzetbaarheid van personeel.
Investeren in duurzame inzetbaarheid van uw personeel levert u winst op. Daardoor blijven uw medewerkers productief, gemotiveerd en gezond. Verzuim wordt op deze manier tegengegaan. Dat is niet alleen winst voor u, maar ook voor uw medewerkers. Dubbele winst dus.

Er is daarom een subsidieregeling waar u gebruik van kunt maken. Op grond van de regeling ‘ESF Duurzame Inzetbaarheid’ kunt u subsidie krijgen als tegemoetkoming in de kosten van een externe adviseur. De subsidie kan worden aangevraagd als deze adviseur een project uitvoert dat is gericht op de verbetering van de duurzame inzetbaarheid van medewerkers.

Aan wat voor projecten kunt u denken?
De projecten kunnen divers zijn. Bijvoorbeeld:

  • een bedrijfs- of organisatiescan om in kaart te brengen hoe het bedrijf of organisatie ervoor staat vanuit het perspectief van duurzame inzetbaarheid;
  • een workshop om samen met de medewerkers een nieuwe verkoopstrategie te ontwikkelen;
  • het opzetten van een structuur waarin leren een cultuur wordt binnen een bedrijf.

Hoogte subsidie
De subsidie is 50% van de kosten tot maximaal € 10.000 subsidie. U kunt hem aanvragen in de periode van
19 oktober tot en met 13 november 2015. De aanvragen worden op volgorde van binnenkomst in behandeling genomen. Dus: wie het eerst komt, die het eerst maalt.

Ik heb eerder bedrijven ondersteunt bij de aanvraag  en heb dus  ervaring met de do’s and don’ts. Ik help u graag bij het omschrijven en uitvoeren van uw project. Neem hiervoor vandaag nog contact op. Dan heeft u dubbele winst!