Uw klanten verdienen meer!

Van mijn klant naar onze klant.

Wat is de aanleiding?

Ideaalsituatie

De organisatie biedt klanten een scala aan diensten en producten. De klant wordt op de hoogte gehouden van de diversiteit in het aanbod. Door de actieve houding van elke adviseur krijgt de klant een volledig en compleet pakket aan mogelijkheden, afgestemd op zijn behoeften.

Bij deze organisatie introduceren adviseurs elkaar bij de eigen klant. Zij zijn continue scherp op de mogelijkheid tot cross-selling. Dit resulteert in meer omzet per adviseur omdat men business voor elkaar binnenhaalt. De ideaalsituatie.

Struikelblokken

Is dit niet het geval dan zijn er struikelblokken te herkennen:

 • Adviseurs bedienen klanten teveel vanuit hun eigen vakgebied;
 • Klanten worden afgeschermd: ‘het is mijn klant, ik weet wat goed voor hem is’;
 • Adviseurs zijn teveel gefocust op hun eigen targets;
 • Collega’s zijn onvoldoende bekend met elkaars kennis en kunde.

Wat is het doel van het programma?

Het programma ‘Uw klanten verdienen meer’ heeft tot doel het laten groeien van de omzet bij bestaande klanten door intensieve samenwerking tussen collega’s van de eigen en andere vakdisciplines binnen de organisatie.

Voor wie is het programma?

Dit  programma is bestemd voor medewerkers en hun leidinggevenden die klantcontact hebben en verantwoordelijk zijn voor het creëren van omzet. Te denken valt aan adviseurs van accounts- en verzekeringskantoren, organisatieadviesbureaus, en in brede zin adviesbureaus in de zakelijke dienstverlening.

De kern van de training

Een kernachtig en intensief ontwikkelprogramma vanuit een drietal thema’s:

 • Het optimaliseren van samenwerking tussen adviseurs;
 • Het uitwerken van de mogelijkheden voor cross-selling;
 • De realisatie van meer omzet door gezamenlijk klantbenadering.

de beste zijn

Thema’s

 • Vanuit de samenwerking partner worden van de klant;
 • De kracht van het team inzetten om klanten te laten groeien;
 • Teamdynamiek inzetten voor maximale klantbeleving;
 • Elkaar introduceren bij klanten;
 • Werken voor mijn klant wordt werken voor onze klant;
 • Elkaars kennis over de klant versterken voor die klant;
 • Taakverdeling om de klant optimaal te bedienen;
 • Wat is mijn én onze toegevoegde waarde in het belang van onze klant.

De deelnemers benaderen de thema’s zowel vanuit aspecten die te maken hebben met persoonlijke ontwikkeling als met teamontwikkeling.

De resultaten

Verbeteren van ‘partnerschap’ met de collega-adviseurs;

 • Het team groeit vanuit het vertrouwen in elkaars toegevoegde waarde voor de klant;
 • Het versterken van het gezamenlijk ondernemerschap in het gehele team;
 • De adviseurs krijgen handvatten om samen klanten te beheren en behouden.

Meetbaar

In het programma gaan de deelnemers aan de slag met hun eigen klantenlijst. Zij overleggen met collega’s hoe zij de klant meer adviesuren kunnen bieden vanuit elkaars vakgebied/discipline.

De verwachte meer-uren aan advies worden vertaald in geprognosticeerde extra omzet. Hiermee geeft het programma iedere medewerker de kans om minstens 20% meer omzet te halen uit bestaande klanten.informatie-training-cross-en-up-selling

In de Escape Room

In de Escape Room ervaren de deelnemers welke patronen en systemen de samenwerking in een team bepalen. Deelnemers gaan merken wat de krachten en belemmeringen zijn in samenwerking. Gaandeweg het programma ‘vertalen’ zij dit naar vormen van cross-selling en optimalisatie van klantbenadering.

Tijdens de samenwerking in de escape room wordt de groep geobserveerd. In de nabespreking wordt de koppeling gemaakt tussen de ervaringen en de specifieke thema’s  en doelstellingen van het trainingsprogramma.

Het zijn vooral de dynamiek, het gedrag en de vaardigheden die ter observatie staan. De deelnemers worden geobserveerd vanuit een controlekamer door de trainers. Tevens worden opnamen gemaakt die worden gebruikt in de nabespreking en gedurende het gehele programma.

Samenwerken is samen werken aan meer omzet bij klanten

Opzet trainingsprogramma

Dit trainingsprogramma  bestaat uit 2 aaneengesloten dagdelen en 1 extra dagdeel.

Dagdeel 1
Introductie op de thema’s en oriëntatie op de mogelijkheden en krachten van de deelnemers en het team.

Dagdeel 2
Deelname aan de Escape Room, met nabespreking van resultaten en observaties.
Uitwerken van de thema’s met koppeling aan de ervaringen vanuit de Escape Room.

Dagdeel 3
Borging: verdere verdieping op de thema’s en borging in de commerciële organisatie.
Call-to-action:  deelnemers gaan met de klantlijsten aan de slag en plannen acties.

Hoe werken we samen?

De volgende stappen worden genomen rondom de uitvoering van het programma:

 • Intakegesprek met de opdrachtgever om specifieke behoeften en eindtermen van het traject vast te stellen.
 • Vragenlijst voor de deelnemers om individuele wensen in kaart te brengen.
 • Maatwerk maken van het programma.
 • Evaluatie na afloop van het trainingsprogramma. In een gesprek worden de vervolgstappen t.b.v. de borging besproken.

Begeleiding

De training wordt begeleid door 2 trainers, hiermee krijgen alle deelnemers volledige aandacht en intensieve begeleiding.

Dit programma is een samenwerking van O3 en Verve Verkoopondersteuning logo-verve logo-escaperoom-twente

De Escape room wordt verzorgd door Escape Room Twente

informatie-training-cross-en-up-selling