Schuilt er een addertje onder uw gras?

Infographic HeisessieHet vakantieseizoen is inmiddels over zijn hoogtepunt heen. Met nieuwe energie en frisse ideeën gaat Nederland weer aan het werk. Klaar voor de tweede helft van het jaar. Hoe gaat u dat invullen? Bent u tevreden over de resultaten? Heeft u het eerste halfjaar ook met uw medewerkers geëvalueerd? Wat ging goed en wat kon beter en hoe gaat u het beter doen?

Veel managers en directeuren besluiten om in deze periode een dag uit de dagelijkse beslommeringen te stappen en na te denken over de toekomst. In een ongedwongen sfeer, buitenaf op de hei, weg van het kantoor. En dan gaat het over belangrijke dingen zoals:

  • Visie, missie, strategie
  • Een richting of koers bepalen
  • Bepalen wat echt belangrijk is waar we de focus op gaan richten
  • Komen tot nieuwe inzichten
  • Komen tot concrete besluiten

Helaas blijken deze dagen in de praktijk niet altijd succesvol. Het begint er al mee dat doelen vaag zijn: strategieverbetering is een vage term die niet voor alle deelnemers inspirerend zal zijn.

‘Pas bij een heldere definiëring van “waar staan we nu, waar willen we naartoe en wat wordt er van ons verwacht”, zal bij de deelnemers een gevoel van betrokkenheid en uitdaging ontstaan’

Een andere valkuil is dat er geen goede balans is tussen meningen en feiten en dat het programma onvoldoende verbinding heeft tussen de ratio en de emotie. En u weet: resultaten van besluiten zijn altijd nog de resultante van de acceptatie van het besluit maal de kwaliteit. (R=A*K)

En daar schuilt nu net het addertje onder het gras. Binnen het team zijn altijd systemen en patronen die belemmerend werken, waardoor de wisselwerking tussen de teamleden onderling niet optimaal is. Dikwijls is men zich hiervan niet bewust of het wordt ontkent.

In een goede heisessie komen deze zaken ook boven tafel. Belangrijk hierbij is dat mensen inzien wat hun bijdrage is en wat ze kunnen doen om de situatie blijvend te veranderen. Hierbij gaat het niet om schuldigen aan te wijzen of te zoeken, maar om te onschuldigen.

Een externe begeleider speelt hierin een belangrijke rol. Hij/zij waarschuwt voor groepsdenken, komt tussenbeide wanneer de vooronderstellingen niet kloppen of wanneer sprake is van tunnelvisie, en kan simpele maar essentiële vragen stellen. En zo wordt u niet gebeten door het addertje onder het gras.