Interim verkoopmanagement

Veranderingen hebben een grote invloed op organisatiestructuur en uw medewerkers. Het inzetten van interim management is een effectief instrument bij veranderingsprocessen, maar ook in overbruggingssituaties. Bij het wegvallen van een verkoopmanager of verkoopleider zorg ik voor de noodzakelijke continuïteit binnen de organisatie.

Leiderschapsontwikkeling

Het verkoopteam is zo goed als zijn leidinggevende. Het vermogen van medewerkers om resultaten te kunnen bereiken door en met anderen. Dat is het soort leiderschap dat het fundament van een organisatie versterkt. Goed leiderschap heeft te maken met willen vernieuwen, samenwerken en waarde creëren voor de organisatie, klanten en medewerkers. Leiderschapsontwikkeling binnen bedrijven draagt eraan bij dat bedrijven zich kunnen kwalificeren voor de toekomst. Daar ondersteun ik graag bij.